Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Usługi

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Więcej

Profilaktyka

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Program profilaktyki raka szyjki macicy

Więcej

DDOM w Żarnowcu

Rozszerzenie działalności SPG ZOZ w Jedliczu o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Więcej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu prowadzi swoją działalność statutową, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na terenie Gminy Jedlicze. Zakładem kieruje  dyrektor Teresa Jurczak.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnia opiekę medyczną dla swoich pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00. W pozostałym czasie opiekę medyczną sprawuje na podstawie zawartej umowy Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie.

Ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki można skorzystać w Przychodni Rejonowej w Jedliczu oraz w placówkach terenowych: w Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi , Punkcie Lekarskim w Potoku oraz Punkcie Lekarskim w Moderówce. Świadczenia specjalistyczne są realizowane w Przychodni Rejonowej w Jedliczu.
Świadczenia opieki długoterminowej i hospicjum domowego są realizowane w miejscu zamieszkania pacjentów w promieniu 30 km od siedziby Zakładu.

W ramach SPG ZOZ funkcjonują także gabinety stomatologiczne w Zespole Szkół w Jedliczu i Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi. W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu miesci się gabinet higieny szkolnej.