Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

WAŻNA INFORMACJA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,  SPG ZOZ w Jedliczu od 16.03.2020 r. realizuje zapobiegawcze środki dostosowane do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego rejestracja pacjentów powinna odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu

Jedlicze   13 43 520 31, 13 43 520 30

Jaszczew 13 43 122 08

personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia

  • Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

  • Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta

pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Uwaga !

od 01.06.2020 r. będzie można skorzystać z porad specjalistycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz porad w poradni psychiatrycznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, a w uzasadnionych przypadkach w zależności od decyzji lekarza także w miejscu udzielania świadczeń Przychodnia Rejonowa ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze.

Zasady rejestracji i realizacji świadczeń (ustalenie terminu w zależności od prowadzonej kolejki    do określonej poradni specjalistycznej ) zostają przywrócone z zachowaniem niezbędnych ograniczeń co do możliwości przebywania osób w poczekalni. Pacjenci, których wizyta będzie umówiona na konkretną godzinę proszeni są o zgłaszanie się na czas wizyty.

 

Świadczeń stomatologicznych udziela

PORADNIA STOMATOLOGICZNA w miejscu udzielania świadczeń Jaszczew 8

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!

 

 

 

 


Usługi

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Więcej

Profilaktyka

Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób odtytoniowych Program profilaktyki raka szyjki macicy

Więcej

DDOM w Żarnowcu

Rozszerzenie działalności SPG ZOZ w Jedliczu o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Więcej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu prowadzi swoją działalność statutową, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na terenie Gminy Jedlicze. Zakładem kieruje  dyrektor Teresa Jurczak. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnia opiekę medyczną dla swoich pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00. W pozostałym czasie opiekę medyczną sprawuje na podstawie zawartej umowy Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki można skorzystać w Przychodni Rejonowej w Jedliczu oraz w placówkach terenowych: w Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi , Punkcie Lekarskim w Potoku oraz Punkcie Lekarskim w Moderówce. Świadczenia specjalistyczne są realizowane w Przychodni Rejonowej w Jedliczu. Świadczenia opieki długoterminowej i hospicjum domowego są realizowane w miejscu zamieszkania pacjentów w promieniu 30 km od siedziby Zakładu. W ramach SPG ZOZ funkcjonują także gabinety stomatologiczne w Zespole Szkół w Jedliczu i Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi. W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu miesci się gabinet higieny szkolnej.