Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Usługi

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Więcej

Profilaktyka

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Program profilaktyki raka szyjki macicy

Więcej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu prowadzi swoją działalność statutową, której celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na terenie Gminy Jedlicze. Zakładem kieruje Dyrektor - Pani mgr Teresa Jurczak specjalista z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zapewnia opiekę medyczną dla swoich pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00. W pozostałym czasie opiekę medyczną sprawuje na podstawie zawartej umowy Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie.

Ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki można skorzystać w Przychodni Rejonowej w Jedliczu oraz w placówkach terenowych: w Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi , Punkcie Lekarskim w Potoku oraz Punkcie Lekarskim w Moderówce. Świadczenia specjalistyczne są realizowane w Przychodni Rejonowej w Jedliczu.
Świadczenia opieki długoterminowej i hospicjum domowego są realizowane w miejscu zamieszkania pacjentów w promieniu 30 km od siedziby Zakładu.

W ramach SPG ZOZ funkcjonują także gabinety stomatologiczne w Zespole Szkół w Jedliczu i Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi. W Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu miesci się gabinet higieny szkolnej.