bip

Pediatra

Mając na celu zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu, zatrudnił nowego pediatrę:
dr nauk medycznych Sabina Dobosz, lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych.
Od 01.07.2016 r. będzie realizowała świadczenia zdrowotne w Przychodni Rejonowej w Jedliczu w pięciodniowym harmonogramie pracy.

Współpracę z SPG ZOZ w Jedliczu zakończyły lekarz Ewa Skiba i lekarz Jolanta Starzycka.
Dyrekcja SPG ZOZ w Jedliczu wyraża podziękowania za dotychczasową pracę.