bip

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się 8 października br. Uświetnili je swoją obecnością m. in. Ks. Marek Cecuła Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Żarnowcu, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu, a wśród nich sołtys Żarnowca Jan Krajewski, pracownicy SPG ZOZ w Jedliczu, Starosta Krośnieński Jan Juszczak. Honorowymi gośćmi z Ukrainy byli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady w Samborze Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik  podkreśliła pracę i zaangażowanie wielu osób, dzięki którym zrealizowany został projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Pani Burmistrz wraz z koordynatorem DDOM Panią Teresą Jurczak wyraziły wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do powstania tego miejsca: ”…Dziękujemy za wsparcie udzielone przy realizacji projektu utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Miejsce to – stanowiące owoc wspólnej pracy wielu osób – będzie służyć potrzebującym mieszkańcom zarówno Gminy Jedlicze, jak i gmin sąsiednich z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, pomagając im w odzyskaniu sprawności i powrocie do zdrowia. Zaangażowanie w tę szczytną inicjatywę świadczy o wielkim sercu i empatii, za co niniejszym wyrażamy szacunek i uznanie…”

Informacje dotyczące  Dziennego Domu Opieki Medycznej, opis działalności oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie startowej SPG ZOZ  w miejscu pod nazwą  DDOM w Żarnowcu.