bip

Wigilia w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się spotkanie wigilijne. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, Koordynator do spraw projektów Unii Europejskiej Anna Lubaś, Zastępca Dyrektora SPG ZOZ Jedlicze lek. med. Artur Stachowicz, sołtys Żarnowca Jan Krajewski.

Pracownicy z pomocą uczestników DDOM w Żarnowcu wspólnie przygotowali Wigilię. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik na wstępie powitała podopiecznych oraz gości spotkania opłatkowego. Światełko, które przekazała, wprowadziło wszystkich w niecodzienny, świąteczny nastrój. W atmosferę spotkania wprawiły wszystkich słowa modlitwy oraz kolędy: „Nie było miejsca dla Ciebie…” przygotowanej i wspólnie odśpiewanej przez uczestników projektu. Była okazja choć na chwilę oderwać się od kłopotów dnia codziennego. Potem były życzenia, łamanie się opłatkiem. Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze, wszyscy mogli się poczuć jak „w domu”. Na zakończenie miłym akcentem było rozdanie przez pracowników uczestnikom projektu, drobnych, własnoręcznie wykonanych upominków.