bip

Prośba do pacjentów o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia prowadzi prace na rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta czy e-skierowanie.

Obecnie CSIOZ w ramach współpracy z Fundacją “MY PACJENCI” prowadzi konsultacje społeczne w ramach Projektu Razem dla Zdrowia, realizowanym przez Fundację.

Pierwszy z badanych przez CSIOZ tematów to e-usługi, ze szczególnym uwzględnieniem e-recepty.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, będącej częścią wspomnianych wcześniej konsultacji.

Ankieta, zbierająca opinie pacjentów i obywateli w zakresie e-zdrowia, e-recepty i poufności danych medycznych znajduje się pod linkiem:

Ankieta

Dziękujemy!