bip

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia działania 15.6. „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”, tj. internetowej kampanii antykorupcyjnej udostępniamy możliwość dotarcia do aktualnej publikacji opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia, z którą można się zapoznać na stronie:

KW_1002747_S_plik6