bip

PODZIĘKOWANIE ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ DLA DYREKTOR SPG ZOZ W JEDLICZU

Na posiedzeniu Rady Społecznej przy SPG ZOZ w Jedliczu w dniu 18.09.2017 r. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik podziękowała za długoletnią pracę Pani Teresie Jurczak Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu, która z dniem 08.09.2017 r. zakończyła zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę.

W słowach podziękowania podkreślone zostało zaangażowanie Pani Dyrektor w rozwój podmiotu, podejmowane zadania inwestycyjne, a przede wszystkim za fachowość i zaangażowanie w zadania zarządcze i godne reprezentowanie podmiotu.

W imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji podziękowanie wyraziła Przewodnicząca – Radna Krystyna Marć, za wszelkie działania na rzecz organizacji służby zdrowia w kierowanym przez siebie podmiocie oraz otwartość na potrzeby pacjentów.

W gronie pracowników oraz osób współpracujących podziękowano Pani Dyrektor za wspólną pracę, która trwała od 2003 r. życząc wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

Dziękujemy!