bip

Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu

W październiku br rozpoczęły się prace wykonawcze przebudowy i rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu. Roboty zostaną wykonane według dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia i oferty Wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, z którym SPG ZOZ w Jedliczu zawarł umowę.
Zgodnie z założeniami projektowymi rozbudowywana część Przychodni będzie przeznaczona na Zakład Rehabilitacji. Rozszerzenie usług medycznych o zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Rejonowej w Jedliczu zapewni większą kompleksowość w realizacji świadczeń medycznych. Decyzja o takiej inwestycji uwzględniła licznie zgłaszane potrzeby w tym zakresie przez pacjentów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został określony na listopad 2019 r.
B
C