bip

Nabór pacjentów DDOM w Żarnowcu

SPG ZOZ w Jedliczu informuje, że prowadzi bieżący nabór pacjentów DDOM w Żarnowcu. W momencie zebrania minimalnej liczby pacjentów (min. 10 osób) zostanie zorganizowane świadczenie w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu pn. Rozszerzenie działalności SPG ZOZ w Jedliczu o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w
Żarnowcu finansowanego w ramach PO WER.

Świadczenia będą udzielane ODPŁATNIE celem pokrycia kosztów udzielenia świadczeń. Ostateczna wartość pobytu w placówce zostanie określona w momencie zebrania min. 10 osób. Szacuje się kwotę około 1 000 zł.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do bezpośredniego kontaktu tel. 13 421 96 31