bip

BEZPŁATNE BADANIE PRZECIWCIAŁ WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (HCV)

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLICZU  ZAPRASZA OD 08.04.2019 R.

PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH AKTYWNĄ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPG ZOZ W JEDLICZU

Wykonaj bezpłatny test kwalifikacyjny i skorzystaj z bezpłatnej diagnostyki laboratoryjnej w kierunku HCV

• HCV jest wirusem przenoszonym przez krew, do infekcji dojść więc może poprzez kontakt z zakażoną krwią. Sytuacji, w których mogło dojść do zakażenia jest wiele. Do głównych zaliczyć można: zabiegi medyczne, tatuowania, akupunktury, jak również zabiegi w salonach fryzjerskich i kosmetycznych.
• U większości osób zakażonych w okresie przewlekłego zapalenia wątroby nie obserwuje się żadnych objawów. Należy jednak pamiętać, że infekcja wirusem HCV może prowadzić do trwałego uszkodzenia wątroby w postaci marskości.

Adresy placówek i telefony kontaktowe:

 •  Przychodnia Rejonowa ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze
     tel. rejestracja 134219631, 134352031
 •  Ośrodek Zdrowia Jaszczew 8 38-460 Jedlicze
     tel. rejestracja 134312208
 •  Punkt Lekarski Potok 80 38-404 Krosno
     tel. rejestracja 134360606
 •  Punkt Lekarski Moderówka 134 a 38-460 Jedlicze
     tel. rejestracja 134312412

                                                                                                             Z-ca Dyrektora
                                                                                                        ds. Opieki Zdrowotnej
                                                                                                           Artur Stachowicz