bip

WAŻNA INFORMACJA – Koronawirus

WAŻNA INFORMACJA

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, SPG ZOZ w Jedliczu  od 16.03.2020 r. wprowadza zapobiegawcze środki dotyczące obecnej sytuacji

rejestracja pacjentów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu

Jedlicze 13 43 520 31, 13 43 520 30

Jaszczew 13 43 122 08

personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta

pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń

WSTRZYMANE ZOSTAJE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ INNYCH NIŻ PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

dla niezrealizowanych świadczeń w poradniach specjalistycznych i stomatologicznych oraz fizjoterapia ambulatoryjna spowodowanych zaistniałym zagrożeniem epidemicznym zostaną ustalone późniejsze terminy ich realizacji (skrócono tekst tego zdania )

Uwaga

od 20.04.2020 r. porad specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności będą udzielać:

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA DLA KOBIET  – realizuje wizyty  konieczne 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW  Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!