bip

2020-04-30 Ważna informacja

WAŻNA INFORMACJA

           W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, SPG ZOZ w Jedliczu  od 16.03.2020 r. wprowadza zapobiegawcze środki dotyczące obecnej sytuacji rejestracja pacjentów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu

 

Jedlicze    13 43 520 31,

                  13 43 520 30

Jaszczew  13 43 122 08

 

personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia

 

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

 

przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta

pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń

 

Uwaga

od 20.04.2020 r. porad specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności udziela:

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA DLA KOBIET  – realizuje wizyty  konieczne 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

 

od 04.05.2020 r. porad specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności będzie udzielać także:

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

PORADNIA DERMATOLOGICZNA  

 

od 04.05.2020 r. udzielanie świadczeń wznawia REHABILITACJA LECZNICZA  w miejscu udzielania komórka organizacyjna Fizjoterapia ambulatoryjna  Jaszczew 8  38-460 Jedlicze

 

WSTRZYMANE ZOSTAJE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW  Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!