bip

2020-05-22 Ważna Informacja

WAŻNA INFORMACJA

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,   SPG ZOZ w Jedliczu od 16.03.2020 r. wprowadza zapobiegawcze środki dotyczące obecnej sytuacji

rejestracja pacjentów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie na numer telefonu

 

Jedlicze   13 43 520 31, 13 43 520 30

Jaszczew 13 43 122 08

 

personel medyczny dokona wywiadu i oceni zasadność umówienia wizyty na konkretną godzinę, wizyty osobiste będą realizowane tylko w przypadkach pilnych i uzasadniających przyjęcie pacjenta    w poradni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsce udzielania świadczenia

Przychodnia Rejonowa w Jedliczu

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi

 

przypominamy o możliwości wystawienia e-recepty w przypadku potrzeby kontynuacji leczenia bez wizyty osobistej pacjenta

pacjent może uzyskać teleporadę w godzinach realizacji świadczeń

 

Uwaga

 

od 20.04.2020 r. porad specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności udziela:

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

PORADNIA DLA KOBIET – realizuje wizyty konieczne

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

 

od 04.05.2020 r. porad specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności udziela także:

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 

od 04.05.2020 r. udzielanie świadczeń wznawia REHABILITACJA LECZNICZA w miejscu udzielania komórka organizacyjna Fizjoterapia ambulatoryjna Jaszczew 8 38-460 Jedlicze

 

od 18.05.2020 r. porad specjalistycznych udzielać będzie

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 

od 25.05.2020 r. wznawia udzielanie świadczeń stomatologicznych

PORADNIA STOMATOLOGICZNA w miejscu udzielania świadczeń Jaszczew 8

 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ ORAZ OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z PODMIOTEM DO NIEZBĘDNYCH SYTUACJI, PROSIMY RÓWNIEŻ O NIEBLOKOWANIE LINII TELEFONICZNYCH W PRZYPADKACH PORAD, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO JEJ UDZIELENIA !!!