Usługi

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
- opieki stomatologicznej
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej
- hospicjum domowego
- profilaktycznej opieki zdrowotnej
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy

Cennik usług 17.10.2014r.

Świadczenia zdrowotne są realizowanie w  następujących placówkach medycznych:

Dane kontaktowe

PRZYCHODNIA REJONOWA SPG ZOZ W JEDLICZU
ul. Traugutta 3
38 – 460 Jedlicze
administracja – tel./fax 13 43-809-18
rejestracja – tel. 13 42-196-31
13 43-520-31
13 43-520-30
poradnia K – tel. 13 42-196-36
apteka

Usługi Jedlicze 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia dla Dzieci

dni i godziny dostępności poradni:

od poniedziałku do piątku

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz.12.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 12.30
oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Ewa Iwaniuk – specjalista pediatra
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz.15.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz.15.00 do godz. 18.00

Lek. Aleksandra Kupaj – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: pediatria
przyjmuje pacjentów:
Wtorek od godz. 16.00 do godz.18.00

Poradnia Ogólna

dni i godziny dostępności poradni
od poniedziałku do piątku

Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00
oraz realizuje wizyty domowe

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 13.30 do godz 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 18.00
Piątek od godz. 11.30 do godz. 13.30

Lek. Barbara Bryś – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:

Piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00

Badania diagnostyczne

Choroby Układu Krążenia /badania EKG wysiłkowe

Lek. Joanna Siedlecka

W terminie uzgadnianym telefonicznie

Rejestracja – tel.13 4219631

Pobieranie materiału do badań analitycznych

Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.15
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00

Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

Poradnia Ginekologiczna

Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa
Poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

Lek. Jolanta Płutniak
– specjalista ginekologii i położnictwa
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.00
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00

Lek. Ewelina Gładysz – specjalista ginekologii i położnictwa
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 12.00

Poradnia Otolaryngologiczna

Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog
Poniedziałek od godz.16.00 do godz. 19.00
Czwartek od godz. 11.30 do godz. 14.00

Poradnia Kardiologiczna

Lek. Małgorzata Krzanowska – specjalista kardiolog
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 18.00

Poradnia Okulistyczna

Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 16.00

Poradnia Diabetologiczna

Lek. Małgorzata Nowak Bieńkowska – specjalista diabetolog
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00

Poradnia Neurologiczna

Lek. Joanna Wasąg – Skorodyńska – specjalista neurolog
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.00 do godz 13.00   /2 ostatnie piątki miesiąca/

Poradnia Medycyny Sportowej

Lek. Bolesława Goleń – uprawniona do wykonywania badań
Poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 14.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 14.00
Piątek od godz. 13.00 do godz. 14.00

Poradnia Reumatologiczna

Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00
Lek. Marian Owoc– specjalista reumatolog
Wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Poradnia Dermatologiczna

Lek. Paweł Dudka – specjalista dermatologii i wenerologii
Czwartek od godz. 15.00 do godz. 18.00

Poradnia Alergologiczna

Dr nauk medycznych Ewa Półchłopek – specjalista alergolog
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.30

Lek. Halina Lorenc – specjalista alergolog
Środa od godz. 8.00 do godz. 14.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lek. Alicja Hoc-Filipczyk – specjalista psychiatrii
Poniedziałek od godz.16.00 do godz. 18.00
Piątek od godz. 9.00 do godz. 11.00

Poradnia Endokrynologiczna

Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00

Usługi Jaszczew 

Punkt Lekarski w Jaszczwi  pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 10.30 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 15.30
Piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30

Telefon kontaktowy 13 43 122 08
Pielęgniarka środowiskowa 501 744 571

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach

Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 15.30

Wtorek od godz. 10.30 do godz. 18.00

Środa od godz. 8.00 do godz. 15.30

Czwartek od godz. 8.00 do godz. 15.30

Piątek od godz. 8.00 do godz. 15.30

Telefon kontaktowy 13 43 122 08

Pielęgniarka środowiskowa 501 744 571

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lek. Artur Stachowicz - specjalista medycyny rodzinnej, lekarz pediatra
przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wtorek od godz. 14.30 do godz. 17.00

Środa od godz. 13.30 do godz. 15.30

Czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Piątek od godz. 13.30 do godz. 15.30

oraz realizuje wizyty domowe

Lekarz stomatolog Magdalena Pawluś – Duda
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 12.00

Wtorek od godz. 13.00 do godz.17.00

Środa od godz. 7.00 do godz.13.00 – Protetyka

Czwartek od godz. 13.00 do godz. 17.00

Piątek gabinet stomatologiczny nieczynny


Usługi Potok

Punkt Lekarski w Potoku pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek od godz. 13.30 do godz. 18.30

Wtorek od godz. 8.30 do godz. 12.00

Środa od godz. 13.30 do godz. 18.30

Czwartek od godz. 7.30 do godz. 12.00

Piątek od godz. 8.00 do godz. 10.00

Telefon kontaktowy 13 43 606 06

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lek. Mariusz Szepelak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych
przyjmuje pacjentów:

Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00

Lek. Paweł Zajdel – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: medycyna rodzinna
przyjmuje pacjentów:
środa od godz. 16.00 do godz. 18.00

Lek. Sabina Rąpała - specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Czwartek od godz. 9.00 do godz. 11.30


Usługi Moderówka

Punkt Lekarski w Moderówce

pracuje w następujących dniach i godzinach

Poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 12.30 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 16.30

Telefon kontaktowy 13 43 124 12
Pielęgniarka środowiskowa 501 744 571

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lek. Artur Stachowicz – specjalista medycyny rodzinnej, lekarz pediatra
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 16.00

Lek. Bartosz Kupaj – lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie: gastroenterologia
przyjmuje pacjentów:
Wtorek od godz.16.00 do godz. 18.00

Stomatologiczna Opieka Zdrowotna

Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz

Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 18.00
Wtorek  od godz.  7.00 do godz 13.00
Środa od godz.   7.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz.  12.00 do godz. 18.00
Piątek od godz.   7.00 do godz. 13.00

W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie:

1/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia
2/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia

Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie:

- pielęgniarskiej opieki długoterminowej
- hospicjum domowego

Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby Zakładu.

PODSTAWOWA  OPIEKA  ZDROWOTNA

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej  oraz pielęgniarki szkolne.

 

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Podkarpackim  Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.

Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony powinna być dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć, czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, wynikają z limitów podopiecznych przypadających na jedną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych.

Aktualnie obowiązujące limity podopiecznych:

1. Lekarz POZ (lekarz rodzinny, lekarz medycyny ogólnej, internista, pediatra) – do 2750 osób;

2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – do 2750 osób;

3. Położna podstawowej opieki zdrowotnej – do 6600 osób populacji żeńskiej, w tym noworodki   i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia;

4. Pielęgniarka szkolna – w zależności od typu szkoły do 1100 uczniów.

 

 Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną rodzinną – wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni świadczeniodawca jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący, w tym przypadku pacjent.

 

 Opieka sprawowana przez lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni/ ośrodku zdrowia, codziennie w godz. 8.00-18.00, a po godzinie 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, gwarantuje swoim pacjentom świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ /nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe w miejscu zamieszkania. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca numer telefonu, powinna być umieszczona na tablicy wewnątrz i na zewnątrz placówki POZ. Świadczenia z zakresu dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej udzielane są pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji : utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

 

Opieka sprawowana przez pielęgniarki POZ

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  codziennie od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ /nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ – w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.

Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

 

Opieka sprawowana przez położne POZ

Położna podstawowej opieki zdrowotnej  realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki oraz do lekarza POZ.

 

Obszar działalności pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, to m.in.:

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki/położnej POZ oraz w miejscu zamieszkania /pobytu świadczeniobiorcy,
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

 

Opieka sprawowana przez pielęgniarkę szkolną

Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna sprawują opieką profilaktyczną nad uczniami danej szkoły od klasy „0” (w szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu odpowiednim do liczby uczniów i typu szkoły, z uwzględnieniem planu godzin lekcyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

Świadczenia  są realizowane w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma takiego gabinetu – w przychodni/ ośrodku zdrowia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę, higienistkę  szkolną lub położną obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów  i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji
  posiłków i warunków sanitarnych w szkole

 

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów przewlekle chorych przebywających w domu, wymagających systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. W ramach opieki długoterminowej pielęgniarki :

 • wykonują zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
 • prowadzą edukację zdrowotną.
 • pomagają w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji obłożnie chorego w domu

 

Warunkiem objęcia pielęgniarską opieką długoterminową  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

 • posiadanie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych,
 • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej .

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.

OPIEKA PALIATYWNO – HOSPITACYJNA W DOMU PACJENTA

Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej to opieka medyczna sprawowana nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne schorzenia. Opieka ta sprawowana jest u kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania choroby. Celem opieki jest poprawienie jakości życia pacjentów i ich rodzin w ostatniej fazie choroby, która nie poddaje się leczeniu przyczynowemu.

W ramach opieki paliatywno-hospicyjnej zapewniamy:

 • zwalczanie wszechogarniającego bólu
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • pielęgnację
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
 • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników

 

Warunkiem objęcia opieką paliatywno-hospicyjną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

 • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną w domu pacjenta.

SPG ZOZ w Jedliczu. realizuje świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej w ramach hospicjum domowego, czyli opieki prowadzonej w domu chorego. Zespół hospicyjny współpracując z rodziną roztacza opiekę nad pacjentem w jego domu, w sytuacji, gdy jest on już wypisany ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę, jakie można było przeprowadzić z medycznego punktu widzenia.