Przetargi

Opis/Tytuł

Data 
ogłoszenia

Załączniki

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPG ZOZ Jedlicze

2012.12.05

1. Ogłoszenie konkursu
2. Regulamin konkursu
3. Szczegółowe warunki konkursu
4. Formularz ofertowy
5. Projekt umowy

Dostawa leków z podziałem na 11 pakietów dla apteki ogólnodostępnej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

2013.05.14

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Formularz oferty – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Projekt umowy – załącznik nr 58. Odpowiedź na zapytanie nr1
9. Modyfikacja SIWZ dostaw leków
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostawa_leków do apteki
11. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu  

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi

2013.06.03

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ3. Odpowiedzi na zapytania wraz z modyfikacją SIWZ na_dostawę sprzętu do Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi
4.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa_sprzętu i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w_Jaszczwi
5.  Modyfikacja SIWZ Zmiana terminu_składania ofert Dostawa sprzętu i_wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi
6.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu 

Dostawa leków z podziałem na 4 pakiety dla Apteki Ogólnodostępnej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

2013.06.26

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz 

Dostawa sprzętu komputerowego do Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi – 2 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem

2013.07.01

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ1. Ogłoszenie o zmianie zamówienia
2. SIWZ po zmianie1. Ogłoszenie o zmianie zamówienia  z 05.07.2013
2. SIWZ po zmianie  z 05.07.2013
3. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Dostawa leków z podziałem na 11 pakietów dla apteki ogólnodostępnej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

2014.05.14

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Formularz oferty – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Projekt umowy
8. Odpowiedź na zapytanie
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Dostawa leków z podziałem na 5 pakietów dla Apteki Ogólnodostępnej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

25.06.2014

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Formularz cenowy
 3. SIWZ Dostawa leków-z podziałem na 5 pakietów

Ogłoszenie o konkursie na badania laboratoryjne

9.12.2014

 1.  Ogłoszenie o konkursie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu – Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
 3. Szczegółowe Warunki Konkursu – Załącznik Nr 4 – Wzór Umowy
 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
 5. Szczegółowe Warunki Konkursu – Załącznik Nr 3 – Oświadczenia Oferenta
 6. załacznik nr 2 – asortyment i ceny
 7. modyfikacja 10.12.2014r.
 8. załacznik nr 2 – asortyment i ceny – modyfikacja
 9. unieważnienie konkursu

Opis/Tytuł

Data
ogłoszenia

Załączniki

Dostawa leków z podziałem na 10 pakietów dla apteki ogólnodostępnej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

2012.05.19

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Formularz oferty – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Projekt umowy – załącznik nr 5
8. Odpowiedzi na zapytania (dodano 2012.05.24)
9. Odpowiedzi na zapytania (dodano 2012.05.30)
10. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2012.06.28)

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi

2012.04.25

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7
3. Załączniki od nr 8 do nr 10
4. Modyfikacja SIWZ – informacja o modyfikacji (dodano 2012.05.09)
5. Modyfikacja SIWZ – ogłoszenie o zmianie (dodano 2012.05.09)
6. Modyfikacja SIWZ – zmodyfikowany SIWZ (dodano 2012.05.09)
7. Modyfikacja SIWZ – projekt budowlany (dodano 2012.05.09)
8. Modyfikacja SIWZ – projekt budowlany rysunki (dodano 2012.05.09)
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2012.06.06)

Dostawa leków do apteki ogólnodostępnej z podziałem na 3 pakiety

2012.03.02

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Formularz oferty – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.44 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu – załącznik nr 5
8. Projekt umowy – załącznik nr 6
9. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (dodano 2012.03.12)

Dostawa leków do apteki ogólnodostępnej

2012.02.17

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Formularz oferty – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.44 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu – załącznik nr 5
8. Projekt umowy – załącznik nr 6
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2012.03.02)
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2012.03.13)

Dostawa leków do apteki ogólnodostępnej

2011.05.13

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz oferty – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Projekt umowy – załącznik nr 5
8. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2011.05.31)
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2011.05.31)

Dostawa leków do apteki ogólnodostępnej z podziałem na 5 pakietów

2011.04.07

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz oferty – załącznik nr 1
4. Formularz cenowy – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
7. Projekt umowy – załącznik nr 5

Dostawa leków z podziałem na 11 pakietów dla apteki otwartej SPG ZOZ Jedlicze

2011.01.28

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
5. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
6. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 5a
7. Formularz oferty
8. Projekt umowy
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2011.03.12)
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2011.03.17)

Dostawa leków do apteki ogólnodostępnej – 3 pakiety

2010.03.19

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1

Dostawa leków z podziałem na 11 pakietów dla apteki otwartej SPGZOZ Jedlicze przez okres 12 miesięcy

2010.01.28

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 3
5. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 4
6. Formularz oferty
7. Projekt umowy
8. Odpowiedzi na zapytania (dodano 2010.02.16)
9. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu (dodano 2010.03.11)
10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2010.03.18)

Dostawa ambulansu sanitarno-przewozowego typu A1

2009.11.04

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Dokumenty przetargu zbiorczo
3. Odpowiedź na zapytanie (dodano 2009.11.10)
4. Rozstrzygnięcie przetargu (dodano 2009.12.04)
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2009.12.22)

Dostawa leków do Apteki z podziałem na pakiety od I do VIII przez okres 12 miesięcy

2009.01.15

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 3
6. Informacja dot. wadium – załącznik nr 4
7. Formularz oferty
8. Projekt umowy
9. Odpowiedź na zapytanie (dodano 2009.01.28)
10. Odpowiedzi na zapytania (dodano 2009.02.04)
11. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2009.03.11)
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2009.03.18)
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (dodano 2009.06.24)

Dostawa leków do Apteki z podziałem na pakiety od I do VIII przez okres 12 miesięcy

2008.12.02

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1
4. Oświadczenie art.22 – załącznik nr 2
5. Oświadczenie art.24 – załącznik nr 3
6. Informacja dot. wadium – załącznik nr 4
7. Formularz oferty
8. Projekt umowy

Przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w Domu Strażaka w Moderówce z przeznaczeniem na Punkt Lekarski – etap III

2008.09.30

1. Ogłoszenie przetargu  
2. SIWZ  
3. Oferta – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Doświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4
7. Udział podwykonawców – załącznik nr 5
8. Dokumentacja
9. Specyfikacja techniczna
10. Przedmiar
11. Umowa
12. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.11.13)
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.11.21)

Dostawy leków do Apteki ogólnodostępnej – pakiety od I do VII

2008.08.04

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2-8
5. Oświadczenie – załącznik nr 9
6. Projekt umowy – załącznik nr 10
7. Oświadczenie – załącznik nr 11
8. Oświadczenie – załącznik nr 12
9. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.08.18)
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.08.26)

Dostawy leków do Apteki ogólnodostępnej

2008.05.13

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
4. Oferta cenowa – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Oświadczenie – załącznik nr 4
7. Projekt umowy
8. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.05.27)
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.06.05)

Przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w Domu Strażaka w Moderówce z przeznaczeniem na Punkt Lekarski – etap II

2008.04.30

1. Ogłoszenie przetargu
2. SIWZ
3. Oferta – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Doświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4
7. Udział podwykonawców – załącznik nr 5
8. Opis techniczny
9. Dokumentacja – roboty budowlane
10. Dokumentacja – kanalizacja
11. Dokumentacja – woda
12. Specyfikacje
13. Przedmiar
14. Umowa
15. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.06.11)
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.06.25)

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG

2008.04.10

1. Ogłoszenie o przetargu 
2. SIWZ
3. Oferta – załącznik nr 1
4. Oświadczenie – załącznik nr 2
5. Oświadczenie – załącznik nr 3
6. Doświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4
7. Umowa
8. Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.04.21)
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.04.30)

Dostawy leków do Apteki ogólnodostępnej – pakiety od I do VI

2008.02.25

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Oferta cenowa
4. Formularz ofertowy – załącznik nr 7
5. Oświadczenie – załącznik nr 8
6. Oświadczenie – załącznik nr 9
7. Projekt umowy – załącznik nr 10
8. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty (dodano 2008.03.27)

Dostawy leków do Apteki ogólnodostępnej zgodnie z opisem przedstawionym w pakietach od I do VIII

2008.01.09

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Oświadczenie załącznik nr 10 
Oświadczenie załącznik nr 12
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Oferta cenowa
Modyfikacja (dodano 2008.01.15)
Ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej (dodano 2008.01.30)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodano 2008.02.14)

Przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w Domu Strażaka w Moderówce z przeznaczeniem na Punkt Lekarski – roboty budowlane I-szy etap i wykonanie instalacji elektrycznej

2007.10.26

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Załącznik nr1 – Oferta
Przedmiar
Roboty budowlane
Instalacje elektryczne
Podwykonawcy
Wykaz osób i podmiotów
Doświadczenie wykonawcy
Oświadczenie z art.24 o niewykluczeniu
Oświadczenie z art.22
Umowa
Modyfikacja (dodano 2007.11.07)
Ogłoszenie wyboru oferty (dodano 2007.11.28)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano 2007-12-14)

Przetarg
nieograniczony na
dostawę leków z podziałem na
pakiety

2007.08.03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Formularz ogólny oferty
Projekt umowy
Oferta cenowa
Ogłoszenie wyboru oferty (dodano 2007.08.21)
Ogłoszenie o zawarciu umowy (dodano 2007.08.29)

Przetarg
nieograniczony na
dostawę mebli i
wyposażenia do
budynku Przychodni
Rejonowej w Jedliczu

2007.05.25

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Opis techniczny wyposażenia
Rysunki
Formularz ofertowy
Umowa na dostawę mebli i wyposażenia
Załącznik nr 1 do umowy
Oświadczenie z art.22 dostawa mebli dla ZOZ
Oświadczenie z art.24 o niewykluczeniu na dostawę mebli dla ZOZ
Modyfikacja SIWZ (dodano 2007.06.01)
Załącznik nr 4 (dodano 2007.06.01)
Ogłoszenie wyboru oferty (dodano 2007.06.13)
Ogloszenie o zawarciu umowy (dodano 2007.06.26)